Inval Tanum Rotaryklubb

måndag 15 juni 2020

Stefan Werner

Vid fredagens Rotarymöte på Fjällbacka Golfklubbhus genomfördes inval av 7 nya medlemmar, se bifogat foto där en invald medlem saknas.

De nya medlemmarna har stor yrkesspridning och varierande åldrar från 34 till 65 år med snittålder kring 45 år. Efter inval har klubben 59 medlemmar.

Vi har också startat en frukostklubb med möten den sista fredagen i varje månad. Den skall fokusera på yrkesnätverk med tema och alternerande gästvärd. Den drivs parallellt med Tanum Rotaryklubb ordinarie lunchmöten som hålls varje fredag kl 12 på TanumStrand med uppehåll under sommaren då vi är på Fjällbacka Golfklubb med frukostmöte.

Tanum Rotaryklubb är idag en mycket aktiv klubb. Med dagens inval och ny frukostklubb får vi ytterligare vind i seglen.

Stefan Werner, President Tanum RK 2019/2020