Torsk Projekt

lördag 4 december 2021

Lras Landelius
Rotarys engagemang i Tanums torskprojekt

Under år 2021 har Rotary Skansen i Uddevalla varit mycket aktiva med att driva ett projekt kallat ”Fjordtorsk” i Byfjorden. Man har under ledning av Lars-Olof Axelsson färdigställt och placerat ut ett sextiotal ”torskrev” på olika ställen i Byfjorden för att erbjuda torsken skyddade platser för reproducering och tillväxt. Man har sedan på film dokumenterat att torskbeståndet vid reven har ökat markant.

 

Under hösten har representanter för Tanum Rotaryklubb besökt Uddevalla och tagit del av Rotary Skansens erfarenheter.   Tanums kommun har ett stort skärgårdsområde som sträcker sig från Gerlesborg i söder till Resö i norr och även här är torskbeståndet mycket lågt. 
En ideell förening vid namn Tanums Torsk Projekt har bildats för att genomföra ett liknande projekt som det i Uddevalla fast betydligt större.   Tanum Rotaryklubb har beslutat att aktivt medverka i projektet genom att söka sponsorer och bidrag samt genom att rekrytera medlemmar till föreningen. Rotary Tanum har dessutom en fast representant och en suppleant i styrelsen för föreningen. Målsättningen är att sätta ut ett par hundra tillverkade torskrev på olika ställen längs kusten inom kommunen och därigenom öka torskbeståndet.   Föreningen har erhållit 100.000 kronor i sponsring från Tanums Sparbank.