Rotary Doctors - Matkris i Kenya

torsdag 1 september 2022

Mona Ulvåknippa

Extra mat till undernärda barn!

Torkan i östra Afrika och höga matpriser har lett till brist på mat.

Du och din klubb kan stödja Rotary Doctors - Matkris i Kenya genom att göra extra insatser. Till exempel att under ett klubbmöte i september be Rotarymedlemmar betala för en extra lunch/frukost/middag.

Undernärda barn - familjer behöver mat!

Nu visar många barn tecken på undernäring i North Pokot, Kenya, där Rotary Doctors Sweden är verksamt. I många områden har torkan slagit till. Det betyder att majsen har inte växt och att boskap har dött. Som en konsekvens har nu familjerna allt för lite mat till sina barn. Även i andra delar av Kenya är skörden mycket mindre än vanligt. Import av mat har också blivit dyr på grund av kriget i Ukraina.

Du och din klubb kan stödja Rotary Doctors genom extra insatser:

Under hösten kommer Rotary Doctors att göra extra insatser. I speciellt utsatta byar kommer familjer med undernärda barn att få extra mat och mineraler samt avmaskningsmedicin. Det kommer redan fler undernärda barn till Rotary Doctors mobila barn- och mödravårdskliniker i området. De kommer också att få extra mat samtidigt som de vaccineras mot barnsjukdomar. Mammorna får preventivmedel och mödravård. Extra näringsrik gröt och extra mineraler till ett gravt undernärt barn kostar ca 120 kr/månad.

Stöd denna livsviktiga verksamhet och ge en gåva från klubben och/eller be Rotarymedlemmarna i klubben om ett bidrag motsvarande kostnaden för en Rotarylunch eller frukost.

SWISH 900 4722 - Bankgiro 900-4722

Skriv: "Extra mat" på inbetalningen

Långvarig torka orsakar matkris i Kenya